QUẢN LÝ BÁO CÁO - LỊCH TUẦN - THÔNG BÁO - YC XỬ LÝ

[ Log In ]
Skip Navigation Links

Lịch đào tạo điều dưỡng

 

1.Nội dung: Chăm sóc vết thương (4 bài học trong tháng 6, 7. kiểm tra thuyết cuối tháng 7)

      Bài 1: Nguyên tắc chăm sóc điều trị vết thương

2.   Thời gian học bài 1: 15h30 – 16h30

      Nhóm I: 04/6/2018, nhóm II: 05/6/2018

3.Địa điểm: Hội trường BV
4.Giảng viên: CN Xuân Mạnh (ĐD trưởng BV)