QUẢN LÝ BÁO CÁO - LỊCH TUẦN - THÔNG BÁO - YC XỬ LÝ

[ Log In ]
Skip Navigation Links

Chiêu sinh lớp " Chăm sóc nhiễm trùng bàn chân đái tháo đường " của BV Chợ Rẫy

 Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến BV Chợ Rẫy chiêu sinh lớp " Chăm sóc nhiễm trùng bàn chân đái tháo đường " dành cho các bác sĩ . Anh chị download file tại đây Chăm sóc nhiễm trùng bàn chân đái tháo đường