QUẢN LÝ BÁO CÁO - LỊCH TUẦN - THÔNG BÁO - YC XỬ LÝ

[ Log In ]
Skip Navigation Links

Lịch thi lý thuyết và thực hành bài Hồi sức tim phổi cơ bản.

 Thứ 3 và thứ 4 tuần sau, từ 15h00 đến 16h30, ngày 3 – 4/4/2018, các khoa chia làm 2 nhóm lên Hội trường lớn thi thuyếtthực hành (trên hình) bài Hồi sức tim phổi cơ bản.