QUẢN LÝ BÁO CÁO - LỊCH TUẦN - THÔNG BÁO - YC XỬ LÝ

[ Log In ]
Skip Navigation Links

Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng

 Link download file Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng

Hoặc vào menu Xem Báo cáo\ Công văn tải CV Số 967/LĐTBXH-TCCB