QUẢN LÝ BÁO CÁO - LỊCH TUẦN - THÔNG BÁO - YC XỬ LÝ

[ Log In ]
Skip Navigation Links

ĐỀ CƯƠNG KỶ YẾU 35 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG BỆNH VIỆN

 Thực hiện theo chỉ đạo của PGĐ TS BS Nguyễn Tiến Lý. Đề nghị các khoa, phòng, đơn vị Tải file đề cương kỷ yếu 35 năm ngày truyền thống bệnh viện về để viết bài. Download file Đề cương