QUẢN LÝ BÁO CÁO - LỊCH TUẦN - THÔNG BÁO - YC XỬ LÝ

[ Log In ]
Skip Navigation Links

Dự thảo QUY CHẾ VỀ HỘI CHẨN, HỘI CHẨN PHẪU THUẬT VÀ GIAO BAN BỆNH VIỆN

 Đề nghị tất cả các đơn vị, khoa phòng download file dự thảo về xem và đóng góp ý kiến. Lưu ý những ý kiến đóng góp vui lòng tô màu đỏ .

Sau đó gởi file đóng góp vào email: n.vanthanh@yahoo.com 

Thời gian chậm nhất vào ngày 06/03/2018

Link download :quychehoichan.docx