QUẢN LÝ BÁO CÁO - LỊCH TUẦN - THÔNG BÁO - YC XỬ LÝ

[ Log In ]
Skip Navigation Links

Thông báo Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình sẽ tổ chức Hội nghị mạng lưới lần thứ 21 tại Tỉnh Đắk Lắk

 Vui lòng download 2 file sau về xem:

1/ Thông báo : 265 thong bao hoi nghi mang luoi  2018.pdf

2/ File đăng ký: phieu dang ky tham du Hoi  nghi.docx