QUẢN LÝ BÁO CÁO - LỊCH TUẦN - THÔNG BÁO - YC XỬ LÝ

[ Log In ]
Skip Navigation Links

THÔNG BÁO “V/v: Toàn thể CB-CNV Bệnh viện xác định nhóm máu

 

 BỆNH VIỆN CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

               THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP - CHỈ ĐẠO TUYẾN

_______________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do  - Hạnh  phúc

______________________

 SỐ: ……/18 KHTH                                              

                                                                    TPHCM, ngày 19 tháng 01 năm 2018

                                                                  

                                                                                        

 

THÔNG BÁO

“V/v: Toàn thể CB-CNV Bệnh viện xác định nhóm máu”

 

Căn cứ nội dung buổi giao ban Bệnh viện sáng 19/01/2018.

Căn cứ chỉ đạo của Giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TPHCM.

Phòng Kế hoạch tổng hợp – Chỉ đạo tuyến xin thông báo như sau: Toàn bộ CB-CNV Bệnh viện cần xác định nhóm máu của mình và cung cấp cho Bệnh viện. Nhằm kịp thời cho máu cho Bệnh nhân trong trường hợp “khẩn cấp”. Vì vậy, đề nghị tất cả CB-CNV liên hệ khoa Cận lâm sàng lấy máu – xác định nhóm máu và cung cấp kết quả nhóm máu cho Phòng Kế hoạch tổng hợp trước 16h30 ngày 25/01/2018 (thứ Năm).

Trân trọng,   

                                                                          

                                                                                                 Trưởng phòng KHTH

                                                

     Nơi nhận                                                                                      (Đã ký)

   - Các khoa, phòng

   - Lưu phòng KHTH

                                                                                                     Bs.CKII. Mai Văn Thu