QUẢN LÝ BÁO CÁO - LỊCH TUẦN - THÔNG BÁO - YC XỬ LÝ

[ Log In ]
Skip Navigation Links

Lịch báo cáo KHKT thứ Năm hàng tuần của Quý 1/2018

Thông báo : “Về việc báo cáo khoa học hằng tuần” Quý I/2018
 
Đề nghị vào Mennu Xem Báo cáo\Xem Công văn \ Chọn Phòng KHTH Tải về xem.
Cám ơn,