QUẢN LÝ BÁO CÁO - LỊCH TUẦN - THÔNG BÁO - YC XỬ LÝ

[ Log In ]
Skip Navigation Links

Thông báp một số vấn đề cần lưu ý trên phần mềm viện phí. (áp dụng từ 01/01/2018 theo CV 4210)

 ĐỀ NGHỊ KHOA, PHÒNG, ĐƠN VỊ:

1/ Phải Khai báo đầy đủ danh mục khoa phòng trên cổng BHYT (https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn/DM_KHOA) nếu không sẽ báo lỗi khi gởi dữ liệu (Nơi thực hiện P.KHTH - Chị Liên)

2/ Kiểm tra lại các thông tin duong_dung, tt_thau (QD;goi thau;nhom thau),  trong phần khai báo danh muc thuốc, VTYT. Phải đảm bảo nội dung trong danh mục thuốc, VTYT đã được BHYT duyệt trên website https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn.  (Nơi thực hiện Khoa Dược - Chị Thảo)

3/ BN có tiền giường thì phải nhập hằng ngày vào phần mềm vì trên cổng sẽ báo lỗi nếu nhập tiền giường với soluong>1 (Nơi thực hiện các khoa, đơn vị - điều dưỡng hành chính).

 

4/ Hướng dẫn cách nhập mã giường trên phần mềm viện phí theo CV 4210 (bắt đầu nhập từ ngày 22/12/2017 )

- Vào F8 chọn Loại gường , ô số TT :(Số giường)

Nội dung tô màu dưới đây là trích từ hướng dẫn của QĐ 4210

Ghi mã giường tại từng khoa điều trị, mã giường gồm có 04 ký tự và được mã hóa theo nguyên tắc:
- Đối với giường kế hoạch: H + số giường tại khoa điều trị (đánh số từ 001 đến hết)
- Đối với giường kê thêm: T + số giường tại khoa điều trị (đánh số từ 001 đến hết)
- Đối với giường tự chọn: C + số giường tại khoa điều trị (đánh số từ 001 đến hết)
- Đối với các loại giường khác (băng ca, giường gấp...): K + số giường tại từng khoa điều trị (đánh số từ 001 đến hết)
* Nếu người bệnh chuyển nhiều giường thì giữa các mã giường cách nhau bằng dấu chấm phẩy “;”

 

File hướng dẫn đưa dữ liệu theo đúng CV 4210 đề nghị các anh chị lãnh đạo khoa phòng, điều dưỡng trưởng vào Website nội bộ chinhhinhphcn.com ở menu xem báo cáo \Xem công văn Chọn bộ phận IT -> click vào tìm để tải file về tham khảo.

* Xem DM ICD10 và các File DM khác liên quan vào  menu xem báo cáo \Xem công văn Chọn bộ phận IT -> click vào tìm Xem SOCV "QĐ4365 BYT"