QUẢN LÝ BÁO CÁO - LỊCH TUẦN - THÔNG BÁO - YC XỬ LÝ

[ Log In ]
Skip Navigation Links

Thông báo lịch khám sức khoẻ bệnh viện

 1/ DANH SÁCH SỐ LƯỢNG CBNV KHÁM SỨC KHOẺ

STT Họ và tên Số lượng
CB, CNV
- Xét nghiệm (Buổi sáng - nhịn ăn
- X. Quang, điện tim
- Siêu âm 
KHÁM CÁC CHUYÊN KHOA
Ngày
20/12/17
(Thứ Tư)
Ngày
21/12/17
(Thứ Năm)
Ngày
22/12/17
(Thứ Sáu)
Ngày
26/12/17
(Thứ Ba)
Ngày
27/12/17
(Thứ Tư)
Ngày
28/12/17
(Thứ Năm)
Ngày
29/12/17
(Thứ Sáu)
1 BAN LÃNH ĐẠO 3 1 1 1 1 1 1  
2 PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP -CHÌ ĐẠO TUYẾN 9 3 3 3 3 2 2 2
3 PHÒNG KẾ TOÁN 11 4 4 3 2 3 3 3
4 PHÒNG TỒ CHỨC HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ 16 6 5 5 4 4 4 4
5 KHOA CẬN LÂM SÀNG 8 3 3 2 2 2 2 2
6 KHOA KHÁM BỆNH - CẤP CỨU 14 5 5 4 3 4 4 3
7 KHOA BỆNH NGHỀ NGHIỆP 1 1     1      
8 KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 32 11 11 10 8 8 8 8
9 ĐƠN VỊ ĐIỀU TRỊ BAN NGÀY 10 3 4 3 3 2 2 3
10 KHOA DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 9 3 3 3 3 2 2 2
11 KHOA PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH 17 6 6 5 4 4 4 5
12 ĐV BÀN CHÂN TIỂU ĐƯỜNG 5 2 2 1 1 1 1 2
13 KHOA GÂY MÊ - HỒI SỨC 13 4 5 4 4 3 3 3
14 KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN 3 1 1 1 1 1 1  
15 ĐƠN VỊ PHCN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO 21 7 7 7 6 5 5 5
16 ĐƠN VỊ CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH 9 3 3 3 3 2 2 2
17 KHOA SỨC KHỎE TÂM TRÍ 7 2 3 2 1 2 2 2
18 XƯỞNG CHỈNH HÌNH 6 2 2 2 2 1 1 2
TỔNG CỘNG SỐ CA MỖI NGÀY 66 67 58 51 46 46 48