QUẢN LÝ BÁO CÁO - LỊCH TUẦN - THÔNG BÁO - YC XỬ LÝ

[ Log In ]
Skip Navigation Links

Thông báo lịch báo cáo chuyên đề Khoa học hàng tuần kỳ I- 2023

 -   Thời gian và địa điểm: thứ Năm hàng tuần vào lúc 7 giờ 20 phút tại hội trường giao ban (lầu 2) của bệnh viện.

-   Đề nghị lãnh đạo khoa, đơn vị phân công người báo cáo. Báo cáo viên gửi bài báo cáo về email giaoban@benhvien1a.vn. Báo cáo viên có mặt từ 7h00 thứ 5 hàng tuần tại Hội trường (lầu 2) của bệnh viện để báo cáo. Các khoa, phòng, đơn vị, xưởng thực hiện tốt theo lịch phân công.

hinh/file/B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20Khoa%20h%E1%BB%8Dc%20h%C3%A0ng%20tu%E1%BA%A7n%202023/z4047695244938_693e7c660cf2fc08b52713162e1e4c09.jpg