QUẢN LÝ BÁO CÁO - LỊCH TUẦN - THÔNG BÁO - YC XỬ LÝ

[ Log In ]
Skip Navigation Links

Lịch sinh hoạt khoa học quý II năm 2021

 

BỆNH VIỆN CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG KHTH-CĐT

 


Số:        /TB-KHTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TPHCM, ngày 12tháng 03 năm 2021

 

THÔNG BÁO

“Về báo cáo khoa học hằng tuần”

 

-   Thứ năm hằng tuần vào lúc 7h20 tại hội trường (lầu 2) của bệnh viện có sinh hoạt chuyên môn.

-   Lịch quý 2 năm 2021 được sắp xếp như sau:

Thời gian

Khoa-Phòng báo cáo

Tháng 04/2021

Thứ năm ngày 01/04/2021

Dược

Thứ năm ngày 08/04/2021

Đơn vị Cột sống

Thứ năm ngày 15/04/2021

Xưởng chỉnh hình

Thứ năm ngày 22/04/2021

Đơn vị BCTĐ: Bình bệnh án

Thứ năm ngày 29/04/2021

Gây mê hồi sức

Tháng 05/2021

Thứ năm ngày 06/05/2021

Đơn vị Chấn thương chỉnh hình

Thứ năm ngày 13/05/2021

Cận lâm sàng

Thứ năm ngày 20/05/2021

Khám bệnh – Cấp cứu: Bình toa thuốc

Thứ năm ngày 27/05/2021

Khoa Phẫu thuật chỉnh hình

Tháng 06/2021

Thứ năm ngày 03/06/2021

PHCN ngoại trú

Thứ năm ngày 10/06/2021

Nội PHCN: Bình bệnh án

Thứ năm ngày 17/06/2021

Dược

Thứ năm ngày 24/06/2021

Đơn vị Cột sống

 

-   Đề nghị lãnh đạo khoa, đơn vị phân công người báo cáo. Báo cáo viên gửi bài báo cáo về email giaoban@benhvien1a.vn. Báo cáo viên có mặt từ 7h00 tại Hội trường (lầu 2) của bệnh viện để báo cáo.

-   Đề nghị các khoa, phòng, xưởng thực hiện tốt theo lịch phân công

Trân trọng cảm ơn

 

Nơi nhận:                                                                   Trưởng phòng KHTH-CĐT

-  Các khoa, phòng

-  KHTH