QUẢN LÝ BÁO CÁO - LỊCH TUẦN - THÔNG BÁO - YC XỬ LÝ

[ Log In ]
Skip Navigation Links

Lịch sinh hoạt khoa học quý I năm 2021

 

BỆNH VIỆN CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG KHTH-CĐT

 


Số:        /TB-KHTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TPHCM, ngày 21 tháng 9 năm 2020

 

THÔNG BÁO

“Về báo cáo khoa học hằng tuần”

 

-   Thứ năm hằng tuần vào lúc 7h20 tại hội trường (lầu 2) của bệnh viện có sinh hoạt chuyên môn.

-   Lịch quý 1 năm 2021 được sắp xếp như sau:

Thời gian

Khoa-Phòng báo cáo

Tháng 01/2021

Thứ năm ngày 07/01/2021

Đơn vị Cột sống

Thứ năm ngày 14/01/2021

Dược

Thứ năm ngày 21/01/2021

Nội PHCN

Thứ năm ngày 28/01/2021

Bình bệnh án Khoa Phẫu thuật chỉnh hình

Tháng 02/2021

Thứ năm ngày 04/02/2021

Xưởng chỉnh hình

Thứ năm ngày 18/02/2021

Gây mê hồi sức

Thứ năm ngày 25/02/2021

Đơn vị Chấn thương chỉnh hình

Tháng 03/2021

Thứ năm ngày 04/03/2021

PHCN Ngoại trú

Thứ năm ngày 11/03/2021

Đơn vị BCTĐ

Thứ năm ngày 18/03/2021

Khoa Phẫu thuật chỉnh hình

Thứ năm ngày 25/03/2021

Bình bệnh án Nội PHCN

 

-   Đề nghị lãnh đạo khoa, đơn vị phân công người báo cáo. Báo cáo viên gửi bài báo cáo về email giaoban@benhvien1a.vn. Báo cáo viên có mặt từ 7h00 tại Hội trường (lầu 2) của bệnh viện để báo cáo.

-   Đề nghị các khoa, phòng, xưởng thực hiện tốt theo lịch phân công

Trân trọng cảm ơn

 

Nơi nhận:                                                                   Trưởng phòng KHTH-CĐT

-  Các khoa, phòng

-  KHTH