QUẢN LÝ BÁO CÁO - LỊCH TUẦN - THÔNG BÁO - YC XỬ LÝ

[ Log In ]
Skip Navigation Links

Lịch sinh hoạt khoa học quý IV năm 2020

 Lịch sinh hoạt khoa học quý IV năm 2020

 

BỆNH VIỆN CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG KHTH-CĐT

 


Số:        /TB-KHTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TPHCM, ngày 21 tháng 9 năm 2020

 

THÔNG BÁO

“Về báo cáo khoa học hằng tuần”

 

-   Thứ năm hằng tuần vào lúc 7h20 tại hội trường (lầu 2) của bệnh viện có sinh hoạt chuyên môn.

-   Lịch quý 4 năm 2020 được sắp xếp như sau:

Thời gian

Khoa-Phòng báo cáo

Tháng 10/2020

Thứ năm ngày 01/10/2020

Đơn vị Cột sống

Thứ năm ngày 08/10/2020

Đơn vị Cột sống

Thứ năm ngày 15/10/2020

Đơn vị Chấn thương chỉnh hình

Thứ năm ngày 22/10/2020

Xưởng chỉnh hình

Thứ năm ngày 29/10/2020

Khoa Phẫu thuật chỉnh hình

Tháng 11/2020

Thứ năm ngày 05/11/2020

Nội PHCN

Thứ năm ngày 12/11/2020

Khoa Phẫu thuật chỉnh hình

Thứ năm ngày 19/11/2020

Đơn vị BCTĐ

Thứ năm ngày 26/11/2020

Đơn vị Cột sống

Tháng 12/2020

Thứ năm ngày 03/12/2020

Ban giám đốc

Thứ năm ngày 10/12/2020

Đơn vị Hồi sức tích cực

Thứ năm ngày 17/12/2020

Khoa Phẫu thuật chỉnh hình

Thứ năm ngày 24/12/2020

PHCN Ngoại trú

Thứ năm ngày 31/12/2020

Đơn vị BCTĐ

 

-   Đề nghị báo cáo viên gửi bài báo cáo về email giaoban@benhvien1a.vn. Báo cáo viên có mặt từ 7h00 tại Hội trường (lầu 2) của bệnh viện để báo cáo.

-   Đề nghị các khoa, phòng, xưởng thực hiện tốt theo lịch phân công

Trân trọng cảm ơn

 

Nơi nhận:                                                                   Trưởng phòng KHTH-CĐT

-  Các khoa, phòng

-  KHTH                                                                                                     

                                                                                                                                               

                                                                                                                   Ths.Bs. Trần Vũ Hoàng