QUẢN LÝ BÁO CÁO - LỊCH TUẦN - THÔNG BÁO - YC XỬ LÝ

[ Log In ]
Skip Navigation Links

Lịch sinh hoạt khoa học quý III năm 2020

 

BỆNH VIỆN CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG KHTH-CĐT

 


Số:        /TB-KHTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TPHCM, ngày 22 tháng 6 năm 2020

 

THÔNG BÁO

“Về báo cáo khoa học hằng tuần”

 

-   Thứ năm hằng tuần vào lúc 7h20 tại hội trường (lầu 2) của bệnh viện có sinh hoạt chuyên môn.

-   Lịch quý 3 năm 2020 được sắp xếp như sau:

Thời gian

Khoa-Phòng báo cáo

Tháng 7/2020

Thứ năm ngày 02/07/2020

Khoa Nội-PHCN

Thứ năm ngày 09/07/2020

Khoa Chấn thương chỉnh hình

Thứ năm ngày 16/07/2020

Khoa Cận lâm sàng

Thứ năm ngày 23/07/2020

Khoa Phục hồi chức năng

Thứ năm ngày 30/07/2020

Ca bệnh hay/ Bình bệnh án khoa PTCH

Tháng 8/2020

Thứ năm ngày 06/08/2020

Xưởng chỉnh hình

Thứ năm ngày 13/08/2020

Ban Giám đốc

Thứ năm ngày 20/08/2020

Khoa Phẫu thuật chỉnh hình

Thứ năm ngày 27/08/2020

Ca bệnh hay/ Bình bệnh án khoa Nội-PHCN

Tháng 9/2020

Thứ năm ngày 03/09/2020

Khoa Phục hồi chức năng

Thứ năm ngày 10/09/2020

Gây mê hồi sức

Thứ năm ngày 17/09/2020

Khoa Phẫu thuật chỉnh hình

Thứ năm ngày 24/09/2020

Ca bệnh hay/ Bình bệnh án đơn vị BC-ĐTĐ

 

-   Đề nghị báo cáo viên gửi bài báo cáo về email giaoban@benhvien1a.vn. Báo cáo viên có mặt từ 7h00 tại Hội trường (lầu 2) của bệnh viện để báo cáo.

-   Đề nghị các khoa, phòng, xưởng thực hiện tốt theo lịch phân công

Trân trọng cảm ơn

 

Nơi nhận:                                                                   Trưởng phòng KHTH-CĐT

-  Các khoa, phòng

-  KHTH                                                                                                     

                                                                                                                                               

                                                                                                                   Ths.Bs. Trần Vũ Hoàng