QUẢN LÝ BÁO CÁO - LỊCH TUẦN - THÔNG BÁO - YC XỬ LÝ

[ Log In ]
Skip Navigation Links

Lịch sinh hoạt khoa học Quý II năm 2020

 Lịch sinh hoạt khoa học Quý II năm 2020

 

BỆNH VIỆN CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG KHTH-CĐT

 


Số:        /TB-KHTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TPHCM, ngày 15 tháng 4 năm 2020

 

THÔNG BÁO

“Về báo cáo khoa học hằng tuần”

 

-   Thứ năm hằng tuần vào lúc 7h20 tại hội trường (lầu 2) của bệnh viện có sinh hoạt chuyên môn.

-   Lịch quý 2 năm 2020 được sắp xếp như sau:

Thời gian

Khoa-Phòng báo cáo

Tháng 4/2020

Thứ năm ngày 16/4/2020

Khoa Dược – Trang thiết bị

Thứ năm ngày 23/4/2020

Khoa Dược – Trang thiết bị

Tháng 5/2020

Thứ năm ngày 07/5/2020

Khoa Phẫu thuật chỉnh hình

Thứ năm ngày 14/5/2020

Khoa Phục hồi chức năng

Thứ năm ngày 21/5/2020

Đơn vị Bàn chân tiểu đường

Thứ năm ngày 28/5/2020

Bình bệnh án/ ca bệnh hay – Khoa Phẫu thuật chỉnh hình

Tháng 6/2020

Thứ năm ngày 04/6/2020

Khoa Gây mê hồi sức

Thứ năm ngày 11/6/2020

Đơn vị Nội – Phục hồi chức năng

Thứ năm ngày 18/6/2020

Khoa Phẫu thuật chỉnh hình

Thứ năm ngày 25/6/2020

Bình bệnh án/ca bệnh hay – Đv Bàn chân tiểu đường

 

-   Đề nghị báo cáo viên gửi bài báo cáo về email giaoban@benhvien1a.vn. Báo cáo viên có mặt từ 7h00 tại Hội trường (lầu 2) của bệnh viện để báo cáo.

-   Đề nghị các khoa, phòng, xưởng thực hiện tốt theo lịch phân công

Trân trọng cảm ơn

 

Nơi nhận:                                                                   Trưởng phòng KHTH-CĐT

-  Các khoa, phòng

-  KHTH                                                                                                     

                                                                                                                                               

                                                                                                                   Ths.Bs. Trần Vũ Hoàng