QUẢN LÝ BÁO CÁO - LỊCH TUẦN - THÔNG BÁO - YC XỬ LÝ

[ Log In ]
Skip Navigation Links

BÁO CÁO SAU ĐỢT KIỂM TRA

KÍNH THƯA ANH CHỊ ĐANG PHỤ TRÁCH TRIỂN KHAI 83 TIÊU CHÍ

HIẾU TRỰC THUỘC TỔ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

THÔNG QUA ĐỢT KIỂM TRA VỪA QUA.

NAY HIẾU GỬI BIỂU MẪU THỐNG KÊ ( FILE ĐÍNH KÈM )

Download : BÁO CÁO SAU ĐỢT KIỂM TRA

ANH CHỊ VUI LÒNG ĐIỀN THEO MẪU VÀ GỬI VỀ EMAIL: NAYURI.HIEU@GMAIL.COM

HẠN HOÀN THÀNH: NGÀY 20/12/2019

CHÂN THÀNH CÁM ƠN

TRÂN TRỌNG