QUẢN LÝ BÁO CÁO - LỊCH TUẦN - THÔNG BÁO - YC XỬ LÝ

[ Log In ]
Skip Navigation Links

Hướng dẫn cách Quét mã QR để tham gia group Zalo

 1/ File hướng dẫn 

2/ Ảnh Mã QR của "Group Cán bộ_CNV BV1A": 

 

3/ Ảnh Mã QR của "Group Bác sĩ BV1A": 

4/ Ảnh Mã QR của Group hỗ trợ phần mềm