QUẢN LÝ BÁO CÁO - LỊCH TUẦN - THÔNG BÁO - YC XỬ LÝ

[ Log In ]
Skip Navigation Links

Mẫu đề cương nghiên cứu

 Thông báo về Đề cương nghiên cứu 2019

 Phòng KHTH xin thông báo tới các anh/chị đã đăng ký đề tài/sáng kiến KHKT:  Tiếp theo các anh/chị xây dựng đề cương cho đề tài/sáng kiến theo mẫu đính kèm, và gửi về phòng KHTH trước ngày 10/4/2019 vào email bvchinhhinh@gmail.com , đặt tên: hoten_khoa/phong_decuong. VD: NguyenVanAnh_phcn_decuong. Dự kiến các anh/chị sẽ trình bày đề cương trước Hội đồng KHKT ngày 11/4/2019 tại Hội trường lớn BV (có thể trình bày trên bản word đã gửi về email phòng KHTH, khuyến khích soạn thảo trên slide).

Mẫu đề cương nghiên cứu xin lấy tại đây