QUẢN LÝ BÁO CÁO - LỊCH TUẦN - THÔNG BÁO - YC XỬ LÝ

[ Log In ]
Skip Navigation Links

Thông báo về Đề cương nghiên cứu 2019

 Phòng KHTH xin thông báo tới các anh/chị đã đăng ký đề tài/sáng kiến KHKT: các tên đề tài đăng ký đã được Hội đồng KHKT phê duyệt. Tiếp theo các anh/chị xây dựng đề cương đề tài/sáng kiến theo mẫu đính kèm, và gửi về phòng KHTH trước ngày 31/3/2019 vào email bvchinhhinh@gmail.com , đặt tên: hoten_khoa/phong_decuong. VD: NguyenVanAnh_phcn_decuong. Dự kiến các anh/chị sẽ trình bày đề cương trước Hội đồng KHKT ngày 02/4/2019 tại Hội trường lớn BV

Tải mẫu đề cương nghiên cứu tại đây