QUẢN LÝ BÁO CÁO - LỊCH TUẦN - THÔNG BÁO - YC XỬ LÝ

[ Log In ]
Skip Navigation Links

bản thảo Quy trình Quản lý đề tài Nghiên cứu khoa học

 Phòng KHTH đề nghị các anh chị tải file về Bản thảo Quy trình Quản lý đề tài Nghiên cứu khoa học về xem, đóng góp ý kiến để hoàn thiện bản thảo trước ngày 28/02/2019. Góp ý xin gửi về email drphanduong@gmail.com