QUẢN LÝ BÁO CÁO - LỊCH TUẦN - THÔNG BÁO - YC XỬ LÝ

[ Log In ]
Skip Navigation Links

Mẫu Dự trù trang bị y tế trong năm 2019 gửi các khoa phòng

Khoa Dược - Trang thiết bị y tế gửi mẫu dự trù trang thiết bị y tế năm 2019

Mẫu dự trù.

Các khoa điền thông tin, in ra lấy xác nhận trưởng khoa và nạp lại cho DS. Thắng

File excel gửi lại vào mail: khoaduoc1a@gmail.com

Dự trù chỉ được xác nhận khi khoa Dược nhận đầy đủ file excel và bản giấy trước 0h ngày 22/12/2018