QUẢN LÝ BÁO CÁO - LỊCH TUẦN - THÔNG BÁO - YC XỬ LÝ

[ Log In ]
Skip Navigation Links

Mẫu báo cáo tác dụng có hại của thuốc (ADR) - khoa Dược gửi

 Khoa Dược gửi các khoa mẫu báo cáo các trường hợp sốc phản vệ do dùng thuốc- dị ứng thuốc.. gọi chung lại là các tác dụng có hại của thuốc

Khi xuất hiện các trường hợp nêu trên, vui lòng thông báo cho khoa Dược

Mẫu báo cáo: