QUẢN LÝ BÁO CÁO - LỊCH TUẦN - THÔNG BÁO - YC XỬ LÝ

[ Log In ]
Skip Navigation Links

Bài Kỹ năng giao tiếp trong môi trường bệnh viện

Lớp đào tạo Kỹ năng giao tiếp torng môi trường Bệnh viện -  GV Phạm Thị Thúy trình bày ngày 11/08/2018 . Download file giao tiếp