QUẢN LÝ BÁO CÁO - LỊCH TUẦN - THÔNG BÁO - YC XỬ LÝ

[ Log In ]
Skip Navigation Links

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị Khoa học và Đào tạo BV Đại học Y Dược TPHCM năm 2018 (13-18/08/2018)

 Thông báo về việc tổ chức Hội nghị Khoa học và Đào tạo BV Đại học Y Dược TPHCM năm 2018 (13-18/08/2018)

Xin tải file :

1/ Phiếu đăng ký

2/ Thư mời